System ocen pracowników

Od wielu lat stosujemy system ocen wszystkich pracowników, ponieważ wiemy, jak ważny jest on w ich rozwoju. Regularna ocena jest jedną z wielu gałęzi prowadzonej przez nas polityki motywacyjnej oraz umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika oraz dobranie indywidualnej ścieżki rozwoju.

 

Przez lata prowadzenia przez nas działalności zdaliśmy sobie sprawę, że system okresowej oceny pracowników jest niezwykle istotny w zarządzaniu i kierowaniu personelem w przedsiębiorstwie. Podczas każdorazowej okresowej oceny pracowników wyznaczamy cele, które muszą być  realne do osiągnięcia. Dzięki temu, osoba zatrudniona wie dokładnie co powinna robić i w którym kierunku zmierzać, by jej działania były jak najbardziej efektywne. Podsumowujemy również dotychczasowe osiągnięcia każdego z pracowników, co ma charakter zarówno motywacyjny, jak i komunikacyjny.

 

Prowadzenie takiego systemu oceny pracowników ma dla nas istotne znaczenie organizacyjne. Pozwala na przegląd posiadanych zasobów ludzkich dzięki ocenie wiedzy, umiejętności i pracy każdej zatrudnionej osoby. Umożliwia również tworzenie indywidualnych programów rozwoju pracowników, jak np. ścieżek kariery zawodowej.

 

Staramy się również, aby system ten jednak pozostawał możliwie jak najbardziej bezstresowy i nieinwazyjny, dzięki czemu nasi pracownicy nie muszą martwić się o utracenie posady a jedynie uzyskują podstawy do dalszego rozwoju zawodowego.

 Kontakt