Projekty B+R

PROGRAM I TEMAT PROJEKTU

Temat projektu: Opracowanie receptur środków smarnych, olejów oraz dodatków do zastosowań w branży motoryzacyjnej dla nowoczesnych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem własnych surowców selektywnie zbieranych i regenerowanych olejów mineralnych o wysokiej lepkości, stanowiących bazę oraz dodatków uszlachetniających własnej produkcji wg własnych technologii.

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0272/16-00

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.2: „Sektorowe Programy B+R” – konkurs INNOMOTO zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczący sektora motoryzacyjnego.

DANE O PROJEKCIE

BUDŻET I DOFINANSOWANIE

Budżet projektu: 4 528 170 zł
Dofinansowanie: 3 143 631 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.01.2018 r. – 29.10.2020 r.

WSPÓŁPRACUJĄCE JEDNOSTKI NAUKOWE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

WYNIK PROJEKTU

Wynikiem projektu jest „złota” linia nowoczesnych, ulepszonych olejów silnikowych Qualitium w tym oleje QUALITIUM NANO
z nanododatkami w postaci grafenu
oraz gama olejów przekładniowych Qualitium Gear wytwarzana w oparciu o surowce pozyskiwane w zakładzie produkcyjnym Chemnaft.

QUALITIUM NANO 5W/30

SAE: 5W/30
API: SP/SN/SN+/CF
ACEA: C3/C2

QUALITIUM NANO 5W/40

SAE: 5W/40
API: SM/SL/CF
ACEA: A3/B3, A3/B4

QUALITIUM NANO RACE 10W/50

SAE: 10W/50
API: SM/SL/CF
ACEA: A3/B3, A3/B4

KONFERENCJE – PREZENTOWANIE WYNIKÓW

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa „Inżynieria Przyszłości 2019” – Radom, 29-30.05.2019 r.