DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NAZWA ZADANIA: PROJEKT DOTYCZĄCY UTRZYMANIA ZDOLNOŚCI DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.

DOFINANSOWANIE: 49 380,07 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 61 725,09 PLN

TYTUŁ PROJEKTU: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA PRAC TRANSPORTOWYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PRZEZ OPERATORÓW URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI SUBSTANCJI SMAROWYCH.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydatku energetycznego na stanowisku pracy: Operator urządzeń do produkcji substancji smarowych (z podziałem stanowisk). Cel Projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji działań inwestycyjnych, które obejmują: zakup wózka widłowego, wanien wychwytowych oraz szafy ogniotrwałej.