PILAK

Informacje dodatkowe

Kategoria

* Lepkość kinematyczna oraz barwa oleju PILAK może być modyfikowana pod indywidualne zamówienie Klienta.

Zastosowanie

Olej PILAK stosuje się do smarowania i konserwacji łańcuchów pił mechanicznych oraz prowadnic pilarek wykorzystywanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, gospodarstwie domowym.