Dział Sprzedaży
Brzeście Nowe 11B/2
09-130 Baboszewo

Adam Michałowski | Kierownik Sprzedaży Regionalnej
e-mail: a.michalowskichemnaft.com
mobile: +48 514 854 597


Administratorem Danych Osobowych jest CHEMNAFT Sp. z o.o. S.K.A.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że istnieje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz. UE L 119. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy pisać na adres: rodo@chemnaft.comKontakt