ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΚΑ ΜΑΣ

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διάθεση για ανταγωνισμό και η βελτίωση είναι τα
στοιχεία που συνέβαλαν.

Το όνομα της μάρκας δεν είναι τυχαίο – είναι ο πυρήνας της σειράς λιπαντικών που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και, εξίσου σημαντικό, αξιοπιστία κατασκευής. Πίσωαπό τη μάρκα Qualitium βρίσκεται ένα έμπειρο προσωπικό με τεχνική υποστήριξη και
ουσιαστική γνώση.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην επιλογή των πρώτων υλών, η οποία, εκτός από την
απόκτηση της κατάλληλης ποιότητας λιπαντικών, επιτρέπει και την παραγωγή τους σε βέλτιστο επίπεδο τιμής.

Ως απάντηση στη ζήτηση της αγοράς – δημιουργήθηκε σειρά προϊόντων για την
αυτοκινητοβιομηχανία με την επωνυμία Qualitium: POWER, PROTEC, TRUCK, MOTO, GEAR και για τα Γεωργικά μηχανήματα: AGRI. Οι σύγχρονες εργαστηριακές μας εγκαταστάσεις επιτρέπουν την ανάλυση κάθε παρτίδας λιπαντικού όσον αφορά τη συμμόρφωση με τηνισχύουσα ταξινόμηση ποιότητας και τα πρότυπα.

Η νέα σχεδιασμένη σειρά μηχανέλαιων είναι η σειρά NANO – που αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα ενός έργου έρευνας και ανάπτυξης.

Why was it created? why in the name "NANO"? and can it be used in engines with DPF filters?

QUALITIUM NANO 5W/30

Dlaczego powstał ? skąd w nazwie „NANO” ? i czy faktycznie grafen nie zapcha filtrów DPF?

QUALITIUM NANO 5W/30

Dlaczego powstał ? skąd w nazwie „NANO” ? i czy faktycznie grafen nie zapcha filtrów DPF?

QUALITIUM NANO 5W/30

Dlaczego powstał ? skąd w nazwie „NANO” ? i czy faktycznie grafen nie zapcha filtrów DPF?

KRÓTKIE PYTANIA I ODPOWIEDZI – CZYLI COŚ WIĘCEJ O PRODUKTACH