ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζουμε με επιτυχία μια στρατηγική υπεύθυνης επαγγελματικής δραστηριότητας. Λαμβάνουμε όλες μας τις αποφάσεις αφότου ακούσουμε τις εισηγήσεις των ειδικών με τρόπο τέτοιον ώστε αυτές να είναι συνειδητές, βιώσιμες και εστιασμένες στο οικονομικό όφελος. Επιδεικνύουμε ενδιαφέρον για την πρόνοια των εργαζομένων μας, όπως επίσης και για τις ανάγκες και τις επιταγές των απόλυτα κατανοητών περιβαλλοντικών και κοινωνικών εξελίξεων και ενδιαφερόντων –  έχουμε θέσει τα θεμέλια της εταιρίας μας, υποστηρίζουμε αθλητές που κερδίζουν τρόπαια σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, συμμετέχουμε σε πολλές κοινωνικές δραστηριότητες.

Ως εταιρία με χρόνια εμπειρίας, γνωρίζουμε ότι η υπεύθυνη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία του στρατηγικού management, για αυτό και σχεδιάζουμε με προσοχή κάθε επόμενο βήμα μας που στοχεύει έστω και σε μερική αλλαγή στη χάραξη πολιτικής ή συμπεριφοράς, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρίας.

Αποκτούμε αυτοπεποίθηση με αποτελεσματικό τρόπο στο περιβάλλον μας και νοιαζόμαστε για την καλή επικοινωνία, όχι μόνο με τους εργαζομένους μας αλλά και με τους μετόχους και τους συνεργάτες μας, επειδή ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο της σωστής επικοινωνίας στην άσκηση του υπεύθυνου επιχειρείν. Προσφέρουμε στους εργαζομένους μας εκπαίδευση στον τομέα της αποτελεσματικής διαπροσωπικής και ομαδικής επικοινωνίας, ώστε να ξέρουν πώς να εκφράζουν τις ανάγκες τους.