ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Είμαστε μια αξιόπιστη και υπεύθυνη εταιρία με εκτεταμένη εμπειρία και μακροπερίοδη παρουσία στην αγορά. Για αυτό και λειτουργούμε με ένα σύνολο από συγκεκριμένες ηθικές αξίες, που έχουν ισχύ και βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Τόσο εντός της όσο και εκτός αυτής, διαδίδουμε και προωθούμε μια κουλτούρα συγκατάθεσης με τη νομοθεσία, παίρνοντας αποφάσεις που βασίζονται σε ηθικά κριτήρια και υπεύθυνες επιλογές. 

 

Στην εταιρία μας, φροντίζουμε πρωτίστως για την ασφάλεια των εργαζομένων μας, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχία μας. Τους προσφέρουμε επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας και τους συστήνουμε προσωπικά μέτρα προστασίας, τα οποία έχουν άμεση επιρροή στην προστασία της υγείας τους. Επενδύουμε σε συστήματα που μας βοηθούν να προλαμβάνουμε οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό στον εργασιακό χώρο και βελτιώνουμε τη ροή της πληροφορίας. Επίσης, βεβαιώνουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε συνοδεύονται από έγκυρα πιστοποιητικά και άδειες χρήσεις. 

 

Στους εργαζομένους μας παρέχονται όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης, όχι μόνον η υποχρεωτική εκπαίδευση για θέματα υγείας και ασφάλειας, αλλά επίσης και πρώτες βοήθειες, που αποτελούν αναγκαία πτυχή της λειτουργίας μιας τόσο μεγάλης εταιρίας. Επιπρόσθετα, οργανώνουμε και περιοδικά προγράμματα εκπαίδευσης, που έχουν ως στόχο να αυξάνουν την επίγνωση τους, να τονώνουν το ηθικό τους και, σε τελική ανάλυση, να αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας τους. Εστιάζουμε στην εξέλιξη τους, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι χρησιμοποιούμε φυσικούς πόρους σε καθημερινή βάση, και ακριβώς για αυτόν το λόγο αισθανόμαστε την ηθική υποχρέωση να συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Διενεργούμε περιοδικές μετρήσεις των ποσοτήτων των ρύπων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα και εκπονούμε μελέτες και εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο ελαχιστοποίησης τους. Επενδύουμε σε προϊόντα και μηχανισμούς για να εξασφαλίσουμε την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση φυσικών πόρων και ενεργειακών αποθεμάτων. Η παραγωγική μας μονάδα βασίζεται στη συνεργασία με το περιβάλλον, για αυτό και του ανταποδίδουμε τα μέγιστα, αξιοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και λύσεις.

 

Εξακολουθούμε επίσης να συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε την τεχνολογία της παραγωγής και τις σχετιζόμενες με την παραγωγή βοηθητικές διαδικασίες, επενδύουμε σε επιχειρηματικά ακίνητα κεφάλαια και εξοπλισμό, τα οποία προστατεύουμε με επάρκεια, και κάνουμε υπεύθυνη χρήση των εργαλείων επικοινωνίας. Εμβαθύνουμε και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας αδιακόπως και μοιράζουμε τις ιδέες μας, είμαστε κοινωνικά συνεπείς και λαμβάνουμε επενδυτικές αποφάσεις με τη δέουσα προσοχή.