Η CHEMNAFT ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Είμαστε υπεύθυνοι εργοδότες με χρόνια εμπειρίας στις πλάτες μας στην αγορά εργασίας, στα οποία έχουμε σημειώσει πολλές επιτυχίες. Νοιαζόμαστε για την απόκτηση των καλύτερων δυνατών σχέσεων με τους συναδέλφους μας και τους συνεργάτες μας, που δίχως αυτούς δε θα είχαμε καταφέρει ποτέ να γίνουμε επιτυχημένοι. Εκτιμούμε την αφοσίωση των ανθρώπων που εργάζονται για εμάς, για αυτό και τους παρέχουμε ένα μεγάλο πακέτο κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, ιατρική φροντίδα και ένα προσαρμόσιμο σύστημα παροχής κινήτρων και επιβράβευσης. 

 

Διατηρούμε συνεχώς εποικοδομητικούς διαλόγους με όλους τους εργαζομένους, διότι εστιάζουμε  στην ανοιχτή επικοινωνία, η οποία συμβάλλει στην αποδοτική εργασία του προσωπικού μας. Χάρη στη μακροχρόνια παρουσία μας στην αγορά γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητες των ανταγωνιστών μας. Δεν προτρέχομε σε επισφαλείς αποφάσεις που μπορεί να επιφέρουν σημαντικές απώλειες για την εταιρία και να οδηγήσουν σε αναγκαστικές απολύσεις ή σε υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας. Παίρνουμε οποιαδήποτε σημαντική απόφαση πάντοτε σε συνεργασία με τους ειδήμονες στα διάφορα πεδία που εργάζονται για εμάς και που μέχρι στιγμής δεν μας έχουν απογοητεύσει ποτέ. 

 

Ως εργοδότες, παρέχουμε επίσης σταθερές συνθήκες εργασίας, κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία για τη βέλτιστη ανταπόκριση στα εργασιακά καθήκοντα, και μισθό ο οποίος προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται στο βαθμό της ευθύνης που συνδέεται με την εκάστοτε θέση εργασίας.

 

Δημιουργούμε πλούσιες ευκαιρίες για προαγωγή, τόσο καθέτως όσο και οριζοντίως. Εργασία στην εταιρία μας σημαίνει διαρκής εξέλιξη, οφειλόμενη στα κυκλικά συστήματα αξιολόγησης των υπαλλήλων και στα εκτενή προγράμματα εκπαίδευσης. Προσπαθούμε επίσης να εφαρμόζουμε νέες μεθόδους, που να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες των εργαζομένων και βασισμένες στις παρατηρήσεις μας.

 

Χτίζουμε προσεκτικά την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων μας. Διοργανώνουμε τακτικές συνεδρίες μαζί τους ώστε να τους κρατάμε ενήμερους για τα σχέδια της εταιρίας, να συζητάμε για τους επικείμενους στόχους μας, να μοιράζουμε τα επιτεύγματα μας μαζί τους. Θέλουμε οι εργαζόμενοι μας να αισθάνονται ότι ανήκουν στον οργανισμό, τον οποίο όλοι μαζί συνιστούμε.