ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ως εταιρία με εκτενή εμπειρία, γνωρίζουμε πόσο στρεσογόνα είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης ενός νέου εργαζομένου και η προσαρμογή του με τις αλλαγές, τη νέα δουλειά, τη θέση εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον. Με τα νέα μέλη του προσωπικού μας κατά νου και βασισμένοι σε παρατηρήσεις χρόνων, έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εισδοχής. Αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους, ασκούμενους και μαθητευόμενους να ενημερωθούν για όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

 

Χάρη στο πρόγραμμα αυτό της εισδοχής που έχουμε οι ίδιοι αναπτύξει, τα νέα μέλη θα είναι σε θέση να περιηγηθούν λεπτομερώς στον εργασιακό χώρο, και χωρίς στρες να γνωρίσουν το νέο περιβάλλον και να μυηθούν στις βασικές αξίες και αρχές της εταιρίας. Το πρόγραμμα αυτό θα τους βοηθήσει επίσης να συνειδητοποιήσουν τη θέση τους μέσα στην εταιρία, να μάθουνε την κουλτούρα της και να εξοικειωθούν με τα πρότυπα συμπεριφοράς. Προορίζεται επίσης να επιταχύνει την ενσωμάτωση του εργαζομένου στο καινούριο αυτό περιβάλλον και να ελαχιστοποιήσει το στρες που σχετίζεται με την αλλαγή εργασιακού χώρου. 

 

Στόχος του προγράμματός μας επίσης είναι να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικασία προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας δουλειάς, αποκτώντας την απαραίτητη γνώση σχετικά με την εταιρία μας και μαθαίνοντας τα καθήκοντά της δουλειάς με λεπτομέρεια. Επιπρόσθετα, στο νέο πρόγραμμα εισδοχής οι άνθρωποι διατηρούν διαρκή επαφή με τον Υπεύθυνο (Guardian), δηλαδή με έναν έμπειρο εργαζόμενο, ο οποίος θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και θα περιγράψουν τις δικές τους εμπειρίες και βιώματα. Ο Υπεύθυνος εμπλέκεται επίσης και στην αρχική παρατήρηση των νέων μελών της Chemnaft και αξιολογεί την απόδοση της εργασίας τους και την καταλληλόλητα του κάθε μέλους ως προς τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και προωθεί τη συλλεγμένη πληροφορία στο Τμήμα Προσλήψεων.

 

Χάρη λοιπόν στο πρόγραμμα εισδοχής που έχουμε αναπτύξει, δημιουργούμε ευνοϊκές συνθήκες για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων, τόσο για τους νέους εργαζομένους, όσο και για τους εκπαιδευόμενους και μαθητευόμενους. Φροντίζουμε για την αποδοτικότερη δυνατή μετάδοση πληροφοριών και γνώσης, και χάρη σε αυτό, η διαδικασία ενσωμάτωσης καθίσταται ευχάριστη. Αυτό αποτελεί σημαντικό όφελος για τους εργαζομένους, γιατί αυξάνει την ικανοποίησή τους και τη κινητοποίησή τους, καθώς επίσης καθιστά την κίνηση εντός του οργανισμού ομαλή και χωρίς προβλήματα. Από την πρώτη κιόλας στιγμή δίνουμε στους νέους εργαζόμενους την αίσθηση ότι αποτελούν ένα δομικό και εξίσου σημαντικό κομμάτι της εταιρίας.