Projekt unijny

Temat

“Opracowanie receptur środków smarnych, olejów oraz dodatków do zastosowań w branży motoryzacyjnej dla nowoczesnych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem własnych surowców selektywnie zbieranych i regenerowanych olejów mineralnych o wysokiej lepkości, stanowiących bazę oraz dodatków uszlachetniających własnej produkcji wg własnych technologii.”

nr POIR.01.02.00-00-0272/16-00

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowych produktów w postaci innowacyjnych, nowoczesnych środków smarowych do zastosowań w branży motoryzacyjnej – z wykorzystaniem surowców pochodzących z recyklingu oraz własnych dodatków uszlachetniających.

Produkty będą charakteryzowały się najwyższą jakością i atrakcyjną ceną co przyczyni się do skutecznego konkurowania z największymi, globalnymi wytwórcami środków smarowych.

  • Całkowita wartość projektu: 4 528 170,00 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 3 143 631,60 zł
0
Całkowita wartość projektu
0
Dofinansowanie projektu z UE

Zrealizowane zadania

  • W etapie pierwszym została przeprowadzona wstępna analiza surowców- olejów bazowych i dodatków, oleju posmażalniczego i siarki oraz finalnych produktów-olejów przekładniowych i silnikowych. Wykonane zostały projekty kart technologicznych olejów silnikowych i przekładniowych. Opracowano także założenia procesu produkcji dodatków typu EP i procesu recyklingu baterii litowych.
  • W drugim etapie dokonano weryfikacji składu receptur za pomocą szeregu badań laboratoryjnych dodatków typu EP oraz olejów silnikowych z nanododatkami. Opracowano założenia, opis oraz projekt linii pilotażowej do produkcji dodatków typu EP oraz do blendingu olejów silnikowych z nanododatkami.
  • Etap trzeci pokrywał się czasowo z etapem drugim i był realizowany we współpracy z wybranymi jednostkami naukowymi. W Instytucie w Radomiu przeprowadzono łącznie 50 cykli badawczych obejmujących zarówno badania olejów przekładniowych jak i silnikowych. Z kolei we współpracy z Politechniką Warszawską opracowano technologię recyklingu baterii litowo-jonowych oraz dokonano analizy przydatności wydzielonych składników do produkcji środków smarowych.
  • W ostatnim, czwartym etapie projektu wybudowano pilotażowe instalacje do produkcji dodatku typu EP oraz do recyklingu baterii litowo-jonowych. Na powstałych instalacjach przeprowadzono szereg badań mających potwierdzić wcześniejsze założenia w warunkach rzeczywistych. W obecnej chwili trwają ostatnie prace mające na celu zebranie wszystkich danych, analizę wniosków oraz ostateczne potwierdzenie receptur.

 

Wynik projektu

Wynikiem projektu jest „złota” linia nowoczesnych, ulepszonych olejów silnikowych Qualitium w tym oleje Qualitium Nano z nanododatkami w postaci grafenu oraz gama olejów przekładniowych Qualitium Gear wytwarzana w oparciu o surowce pozyskiwane w zakładzie produkcyjnym Chemnaft.Kontakt