Chemnaft jako pracodawca

Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą z wieloletnim doświadczeniem na rynku pracy podbudowanym wieloma sukcesami. Dbamy o jak najlepsze relacje z naszymi współpracownikami i kontrahentami, bez których nigdy nie osiągnęlibyśmy sukcesu.  Potrafimy docenić zaangażowanie  zatrudnianych przez nas osób, dlatego zapewniamy im szeroki pakiet świadczeń socjalnych i zdrowotnych, opiekę lekarską i  odpowiednio  dostosowany system motywacyjny i premiowy.

Nieustannie prowadzimy dialog ze wszystkimi pracownikami, ponieważ stawiamy na otwartą komunikację, która przyczynia się do efektywniejszej pracy zatrudnianych przez nas osób. Dzięki długiej obecności na rynku  doskonale wiemy jakie są możliwości zarówno nasze, jak i konkurencji. Nie podejmujemy ryzykownych kroków, które mogą przynieść firmie znaczące straty i prowadzić do wymuszonych zwolnień czy obniżenia pełnionych standardów. Każdą poważną decyzję podejmujemy we współpracy z zatrudnianymi przez nas ekspertami z wielu dziedzin, którzy jak dotąd nas nie zawodzili.

Jako pracodawca,  możemy zaoferować również stabilne warunki pracy, odpowiednie szkolenia i przygotowanie do jak najlepszego wykonywania obowiązków, oraz wynagrodzenie dostosowane do odpowiedzialności, która wiążę się bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem.

Stwarzamy bogate możliwości awansu, zarówno pionowego, jak i poziomego. Praca w naszej firmie oznacza nieustanny rozwój, dzięki cyklicznym systemom ocen pracowników oraz bogatym pakietom szkoleniowym. Staramy się również wdrażać nowe rozwiązania, zgodnie z wymaganiami pracowników oraz na podstawie prowadzonych przez nas obserwacji.

Starannie budujemy zaufanie naszych pracowników. Regularnie organizujemy z nimi spotkania, aby na bieżąco zapoznawać ich z planami firmy, podejmować dyskusję na temat naszych celów, dzielić się z nimi naszymi osiągnięciami. Chcemy, żeby nasi pracownicy czuli się częścią organizacji, którą wspólnie tworzymy.Kontakt