Adaptacja pracowników

Jako firma z dużym doświadczeniem, doskonale wiemy, jak stresujący może okazać się proces przystosowywania nowego pracownika do zmian, nowej pracy, stanowiska i otoczenia. To właśnie z myślą o nich, o nowych członkach naszej załogi i w oparciu o wieloletnie obserwacje, stworzyliśmy program adaptacyjny. Ma on na celu pomóc nowo przyjętym pracownikom, praktykantom czy stażystom wdrożyć się we wszystkie aspekty funkcjonowania naszej firmy.

 

Dzięki opracowanemu przez nas naszemu autorskiemu programowi adaptacyjnemu, nowe osoby będą mogły szczegółowo i bezstresowo zapoznać się ze swoim miejscem pracy, z nowym otoczeniem oraz naszymi kluczowymi zasadami czy wartościami Chemnaftu. Nasz program pomoże im także odnaleźć się w strukturach firmy, poznać jej kulturę oraz wzorce zachowań. Ma on również na celu przyspieszenie procesu adaptacyjnego pracownika w nowym środowisku i zmniejszenie do minimum stresu związanego ze zmianą środowiska pracy.

 

Celem naszego programu jest również usprawnienie procesu przystosowania do nowego stanowiska pracy, nabywania niezbędnej wiedzy o naszej firmie oraz dokładne zapoznanie pracownika z jego obowiązkami. Oprócz tego, w programie adaptacyjnym nowe osoby mają nieustanny kontakt z Opiekunem, tj. osobą starszą stażem, która odpowie na każde ich pytania związane z funkcjonowaniem firmy i opowie o swoich doświadczeniach. Opiekun zajmuje się również początkową obserwacją nowych członków załogi Chemnaftu i ocenia ich pracę, wydajność i indywidualne predyspozycje do pracy na danym stanowisku oraz przekazuje zgromadzone informacje do Działu Rekrutacji.

 

Dzięki opracowanemu przez nas programowi adaptacyjnemu, tworzymy warunki sprzyjające efektywnej realizacji zadań, zarówno dla nowych pracowników, jak i stażystów czy praktykantów. Dbamy o jak najbardziej sprawne przekazywanie informacji i wiedzy, dzięki czemu proces adaptacyjny nie jest stresujący, ale przyjemny. Jest to znacząca korzyść dla pracowników, ponieważ wpływa na zwiększenie ich zadowolenia i motywacji oraz płynniejsze i bezproblemowe poruszanie się po organizacji. Od samego początku dajemy też nowym pracownikom poczucie, że są integralną i równie ważną częścią firmy.Kontakt