INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 14.02.2019 r.

Firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A. pragnie poinformować, że w dniu 25.09.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 15.02.2019 r. na „ dostarczenie surowców: regenerowanego oleju posmażalniczego selektywnie zbieranego z olejów rafinowanych słonecznikowego i/lub rzepakowego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

W określonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 3.10.2018 r.

Firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A. pragnie poinformować, że w dniu 06.11.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 3.10.2018 roku na „wykonanie usługi badawczej w postaci: opracowania technologii przemysłowego recyklingu zużytych baterii i akumulatorów litowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

Ofertę złożył jeden Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy został Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, NIP: 525 000 58 34.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 31.08.2018 r.

Firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A. pragnie poinformować, że w dniu 10.09.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 31.08.2018 r. na „dostarczenie surowców: dodatku do oleju smarowego podwyższającego TBN” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

W określonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 03.09.2018 r.

Firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A. pragnie poinformować, że w dniu 11.09.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 03.09.2018 r. na „dostarczenie surowców: dialkiloditiofosforan cynku (ZDDP), dodatek antyutleniający do oleju roślinnego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

W określonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 3.09.2018 r.

Firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A. pragnie poinformować, że w dniu 11.09.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 3.09.2018 r. na „dostarczenie surowców: siarka mielona” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

W określonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 4.09.2018 r.

Firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A. pragnie poinformować, że w dniu 12.09.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 4.09.2018 r. na „dostarczenie surowców: oleju posmażalniczego selektywnie zbieranego z olejów rafinowanych słonecznikowego i/lub rzepakowego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

W określonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

NFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn.18.09.2018 r.

Firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A. pragnie poinformować, że w dniu 26.09.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 18.09.2018 roku na „zakup oleju syntetycznego PAO 10 – polialfaolefiny” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

Ofertę złożyło trzech Wykonawców. Oferty nie podlegały odrzuceniu, spełniły wszystkie wymagania, a jedna z nich uzyskała  najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma RACE ARENA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Techniczna 2 B, 05-500 Piaseczno, NIP 1231207865.

 

 

NFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn.28.08.2018 r.

Firma Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A. pragnie poinformować, że w dniu 28.09.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 18.09.2018 roku na „oznaczenie parametrów fizyko-chemicznych oraz wykonanie testów przeciwzużyciowych, wykonanie sprawozdań wraz z interpretacją wyników badań dostarczonych próbek olejów smarowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

Ofertę złożyło dwóch Wykonawców. Oferty nie podlegały odrzuceniu, spełniły wszystkie wymagania, a jedna z nich uzyskała  najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji badań laboratoryjnych został Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom) NIP 796-003-58-05.

 



Kontakt